DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

11. SETKÁNÍ SOKOLŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ

 

PROGRAM:

 

  • odjezd autobusů od terminálu v 7 a 9 hod.
  • v 1100 hod. sraz u památníku česko-slovenské vzájemnosti a mohyly Jos. Vavrouška
  • přivítání, pozdravy, vzájemné poznávání
  • u Holubyho chaty: program – vzpomínka na XVI. slet,
  • pokračování při zpěvu až do odjezdu 

 

Letošní 11. setkání sokolů na Javořině měla na starosti T. J. Sokol Uh. Brod. Všichni zúčastnění konstatovali, že setkání se skutečně vydařilo. V porovnání  s minulými roky nám dokonce přálo i počasí. A tak tato akce, můžeme říci, byla úspěšná. Jen na parkovišti jsem napočítala pět autobusů, několik osobních aut a kol nepočítaně.

            Z přilehlé části hranice z Moravské strany přijeli sokolové z pořádající jednoty Uher-ský Brod ze župy Komenského (Staré Město u Uh. Hradiště, Uherského Ostrohu), župy Hanácké (Holešov, Třebětice, Kroměříž), župy Slovácké (Hodonín, Veselí nad Moravou, Dubňan, Břeclavi, Velkých Bílovic) a pravidelná každoroční účastnice sestra Eva Kořáníková z župy Vaníčkovy, která nikdy nezapomene na historický kroj „Libuši“. Tentokrát přivezla i malého sokolíka v dětském historickém kroji. Velkou pozornost sklidili sokolové z Třebětic v čele se starostou župy Hanácké v původních sokolských krojích s historickými prapory. Z Moravy nás bylo asi 125. To jsem nepočítala „kolaře“ a pěší turisty. Též ze Slovenska z župy Povážské  M. R.Štefánika z Trenčína přijelo spousty sokolských nadšenců. Sestra Ĺubica Držková oznámila:

boli prítomní členovia z T. J. Sokol Brezovej pod Bradlom, Trečianskych Stankoviec a zTrenčína. Spolu nás bolo 46. Z toho bolo 8 cykloturistov, ktorí išli na bicykloch z Trenčína rôznymi trasami, jeden na motorke a ostatní turisti autobusom alebo autami. O zábavu sa postaralo hudobné zoskupenie "Sokolka" z Trenčiankych Stankoviec.

     Po příjezdu většina účastníků v 11 hodin se  vydala položit věnce a uctít památku  100 let trvání Československa a 81 let od úmrtí našeho prvního prezidenta T. G .Masaryka. Zazněly obě hymny a oblíbené Masarykovy písně. Pak již před Holubyho chatou probíhal sportovní program, který měli připravený naši malí sokolíci se sletovou skladbou Noty                                                                                                                                                          

a mladší ženy se dvěma sletovými skladbami Ženobraní a Siluety. Bylo příjemné sledovat cvičenky, s jakou radostí cvičí tyto skladby. Ze cvičení vyzařovala úžasná pohoda a potěšení z pohybu.

         Sokolové ze Slovenska přivezli sebou hudební skupinu, takže jsme si i zatančili. U Holubyho chaty vládlo příjemné veselí. Skupinku tří sokolů oslovil jeden muž ze Slovenska a měl zájem co se to zde děje a co je to Sokol, zda je to jen v ČR. Členové Sokola nejen z Moravy, ale hlavně z Trenčína hrdě zájemce informovali. Byl překvapen i z historických krojů a praporů. Jak je vidět mladí lidé neznají naši historii. Ve veřejných sdělovacích prostředcích by se měla více věnovat pozornost dějinám naších zemí místo krvavých a násilnických pořadů.

16. 9. 2017

10. SETKÁNÍ SOKOLŮ

Z MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ NA VELKÉ JAVOŘINĚ

 

            Letošní již desáté jubilejní setkání sokolstva z moravsko-slovenského pomezí na Javořině mělo obzvláště důstojný průběh. Proběhlo zde předání Sletové štafety od sokolských sester a bratrů ze Sokolské župy Povážské M. R. Štefánika do rukou starostky T. J. Sokol Uherský Brod Sabiny Běhůnkové za přítomnosti hlavního koordinátora této štafety bratra Zdenka Laušmana. Štafeta byla pak uložena v sokolovně v Uherském Brodě až do 22. 9. ,kdy se připojí k další větvi štafety, kterou v odpoledních hodinách k místní sokolovně přivezou zástupci župy Slovácké. Tu převzali od členů župy Bratislavské. Sletová štafeta pak nabere směr do Valašského Meziříčí do župy Valašské.

Tradiční setkání účastníků – sokolů z obou stran státní hranice na vrcholu Velké Javořiny se konal u Památníku československé vzájemnosti a Mohyly Josefa Vavrušky. Doprava z Uh. Brodu byla plánována a zajištěna autobusy od vlakového nádraží.  V 7,30 hod. pro turisty a 9 hod. pro ostatní zájemce.

            Proti počasí jsme bezmocní. Hustý déšť odradil všechny turisty a tak první autobus nevyjel. Spoj v 9 hodin dopravil ostatní účastníky horskou silnicí ze slovenské strany až k Holubyho chatě. Tato chata je výchozím místem k Památníkům, od kterých je vzdálená asi 1 km.

            I přes déšť se sjely autobusy z Trenčína, Uherského Brodu a Hodonína. Nechyběla ani sestra z župy Vaníčkovy a ozdobila zahajovací ceremoniál oblekem „Libuše“. Pro nepřízeň počasí se přistoupilo nejdříve k oficiálnímu předání Sletové štafety a k připravenému programu ve společenské místnosti chaty. O program se postarali sokolové z Uherského Brodu a Trenčína. Mezi tím se počasí aspoň trošku umoudřilo (přestalo pršet, jen hustá mlha kazila výhled po krásných Bílých Karpatech) a tak jsme mohli společně položit věnce k mohyle na vrcholu Velké Javořiny. Opět po roce se na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat společně rozvlnily prapory a to jak státní, tak taky sokolské a zazněly naše hymny. 

Sokolové ze Slovenska již tradičně přivezli s sebou 3 harmonikáře a zpěvačku. Tím ještě více veselá zábava nabrala na síle. Ve 14 hodin vedoucí obou stran pomezí zaveleli „odjezd“ a tím nám nezbylo, než se opět těšit za rok NASHLEDANOU.

                                                                                                                      Vlaďka Novotná

 

Setkání sokolů na moravsko – slovenském pomezí

Velká Javořina 17. září 2016

V sobotu 17. září 2016 uspořádala T. J. Sokol Uherský Brod ve spolupráci se Sokolskou župou Povážskou M. R. Štefánika a Tělocvičnou jednotou SOKOL Trenčín tradiční setkání sokolů z obou stran státní hranice na vrcholu Velké Javořiny. V roce 1848 se tato hora stala symbolem česko-slovenské vzájemnosti. Jednalo se již o devátý ročník této akce. Doprava z Uherského Brodu byla zajištěna autobusy z dopravního terminálu, jak pro turisty, tak pro ostatní zájemce. Autobus v 7,00 hod. s turisty vyvezl účastníky na Hrabinu, vzdálenou od Holubyho chaty cca 10 km. Tato chata je výchozím místem k Památníku česko-slovenské vzájemnosti a mohyly Josefa Vavrušky. Druhý autobus v 9,00 hod. pak dopravil ostatní účastníky horskou silnicí ze slovenské strany až ke zmíněné chatě. Z moravské strany byla pro turisty výchozím bodem Hrabina, ze strany slovenská obec Cetuna. Ti méně zdatní, případně starší ročníky, přijeli až k Holubyho chatě. Celkem se akce účastnilo asi 226 osob. Největší počet účastníků přijel z župy Komenského, a to především z pořádající jednoty Sokol Uherský Brod. Autobusem přijeli také ze župy Hanácké, Slovácká a Středomoravská – Kratochvílovy.a ze slovenské strany (asi 50 osob) z jednot župy Povážské - Štefánikovy a Bratislavské – Masarykovy. Tím se parkoviště zaplnilo nejen autobusy, ale někteří účastníci přijeli i auty.

Setkání letos však počasí nepřálo. Celý začátek září byl teplý, slunečný, bez mráčku. Ale právě v tento den nás již cestou provázel silný déšť. Na místě nás přivítala hustá mlha s deštěm a vítr. Tak jsme hned od počátku využívali pohostinnosti Holubyho chaty, kde proběhl akt zahájení akce. Přítomné přivítala starostka jednoty pořádající setkání sestra Sabina Běhůnková a také přítomné oslovila ses. Olga Samáková župní starostka župy Považské M. R. Štefánika. Oficiální část byla zakončena tradičním zpěvem obou hymen. Většina přítomných vyrazila z tepla Holubyho chaty do nepřízně horského počasí, abychom na vrcholu Javořiny položili věnce u pomníku česko–slovenské vzájemnosti. Nepříznivou mlhou se nesly do okolí sokolské písně. Po návratu do příjemného prostředí Holubyho chaty následoval pořad cvičení rodičů a dětí „Večerníček“, vystoupení mladších žen „Kankán“ a posezení si přítomní zpestřili zpěvem lidových a zlidovělých písní za doprovodu kytary pani profesorky Rosenfeldové. Program nacvičily cvičenky z pořádající jednoty pod vedením sestry náčelnice Vlaďky Mahdalové a cvičitelky mladších žen sestry Jany Mikové. Kankán, jako vždy, rozveselil hlavně přítomné muže. Na počasí jsme svorně hubovali, ale po zvážení výborné a přátelské nálady, která v prostoru chaty vládla, jsme si uvědomili, že se stále těšíme ze setkání nejen sokolských bratrů a sester, ale všech dobrých lidí. A tak to na Javořině je a vždy bylo. Úderem 14 hodiny odjížděly všechny autobusy domů. Musel se dodržet časový rozpis, neboť účastníkům, kteří přijeli vlakem do Uherského Brodu, odjížděly vlakové spoje.

A tak se již těšíme na příští setkání sokolstva na Javořině 2017.

Vlaďka Novotná

VELKÁ JAVOŘINA 2015

 

SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ – 19. ZÁŘÍ 2015

 

V roce 1848 se tato hora stala symbolem česko-slovenské vzájemnosti. Místem setkání českých a slovenských sokolů byla Velká Javořina letos již poosmé. Sjeli a sešli se zde sokolové ze čtyř sokolských žup: ze župy Komenského, Slovácké, Středomoravské Kratochvílovy a Povážské župy M. R. Štefánika čtyřmi autobusy a desítkou osobních aut.

Pořadatelé setkání si letos vhodný termín nevybrali. Všechny zde přivítala hustá mlha a vítr. Větší část z nás vyrazila z tepla Holubyho chaty do nepřízně horského počasí, abychom na vrcholu Javoriny položili květy u po mníku česko–slovenské vzájemnosti. Přítomní nevynechali tradiční zpěv obou hymen. "Ak dovolíte, letos začnem slovenskou,"oslovila přítomné malebnou slovenštinou ses. Olga Samáková, která je jako župní starostka nadšenou pořadatelkou těchto setkání za sokolskou župu Považskou M. R. Štefánika Sokola na Slovensku. Za moravské pořadatele vystoupila s projevem sestra starostka pořádající T .J. Sokol Uherský Brod Sabina Běhůnková.

Nepříznivou mlhou se nesly do okolí sokolské a lidové písničky. A pokud zpěv náladu poznamenanou počasím někomu už cestou nezlepšil, určitě se mu zlepšila hned po návratu do příjemného prostředí Holubyho chaty. Ale nejdříve proběhl akt položení věnců u pamětní desky Jozefa Ludovíta Holubyho. Mladé ženy pořádající jednoty Sokol Uherský Brod přítomné potěšily skladbou „Kočky“. Všem se jejich vystoupení líbilo a mnohé i „zahřálo“. Pak již následovala zábava a občerstvení uvnitř chaty i na její terase. K tanci a dobré náladě hrála místní lidová kapela. Srdečná a veselá atmosféra, vytvořená zde malou lidovou muzikou Trenčianských Stankovců a přítomnými byla opravdu nakažlivá.Odjíždět domů se nechtělo, ale všechno hezké má svůj konec.

Za rok na shledanou a dovidenia.

 

VELKÁ JAVOŘINA

Setkání sokolů z moravsko slovenského pomezí na Javořině

            Za krásného slunečného počasí se v sobotu 20.září 2014 uskutečnilo na vrcholu Velké Javořiny setkání sokolů. Bylo to již po sedmé, kdy si sokoli z obou stran Javořiny připomenuli u pomníku československé vzájemnosti spjatost našich národů i sokolské činnosti.

            Účast byla oproti loňskému deštivému setkání  nebývale vysoká. Téměř 200 sokolů přijelo z Uherského Hradiště, Veselí na Moravě a Hodonína, dále z Přerova a z pořádající T.J. Sokol Uherský Brod. Brodští turisté si přivstali a na Javořinu dorazili pěšky. Slovenskou stranu zastupovali sokoli z několika tělocvičných jednot Považské sokolské župy M.R.Štefánika v Trenčíně pod vedením starostky župy Olgy Samákové.

Slavnostní akt u pomníku zahájila starostka uherskobrodských sokolů sestra Sabina Běhůnková. Následovalo položení věnců a společný zpěv české a slovenské hymny. Potom se vydal barevně i věkově pestrý průvod k Holubyho chatě, kde byl položen věnec u pamětní desky Jozefa Ludovíta Holubyho. Sestra Samáková vzpomenula na oběti českých a slovensých občanů z období Slovenského národního povstání, na které bychom neměli zapomínat.

Pak již následovala zábava a občerstvení uvnitř chaty i na její terase. K tanci a dobré náladě hrála místní lidová kapela. Došlo i na plánování společných sportovních akcí pro děti a společná vystoupení cvičenců.

Neradi jsme se loučili, ale i všechno hezké má svůj konec.

Za rok na shledanou a dovidenia.

Za T.J. Sokol Uherský Brod Helena Leblochová, jednatelka

 

Setkání sokolů na Velké Javořině 2013

            Od roku 2008 se každoročně v září setkávají sokolové z moravsko- slovenského pomezí na Velké Javořině, nejvyšším vrcholu Bílých Karpat. Iniciátoři této akce z uherskobrodské T.J.Sokol úzce spolupracují při jejím organizování se sokoly z Považské sokolské župy M.R.Štefánika.

            Průběh letošního setkání byl v mnohém odlišný od předchozích ročníků. Na obou stranách Javořiny vydatně pršelo, sama Javořina byla zahalena závojem mraků, ze kterých padaly provazy deště. Za vydatné podpory větru vznikly velmi náročné povětrnostní podmínky. Z toho důvodu byly zrušeny pěší trasy, kterými na setkání v minulých ročnících přicházely turistické oddíly.

Letos se na Javořinu dopravilo všech 112 účastníků autobusy. Z moravské strany to byli vedle uherskobrodských sokolů ještě  sokoli z Uherského Hradiště a Starého Města, z Veselí, Hodonína, Přerova a velká skupina z Brna. Ze slovenské strany dorazili sokoli z Trenčína a okolí.

Zrekonstruovaná Holubyho chata nás přijala s otevřenou náručí. Setkání bylo zahájeno hymnami obou národů  a krátkými proslovy organizátorů. Téměř polovina účastníků se vydala k pomníku československé vzájemnosti vzdálenému asi 2 kilometry, kde položili zástupci obou stran věnce.

            V Holubyho chatě pak bylo možné zatančit si při výborné hudbě, pohovořit při dobrém jídle a pití, vyměnit si zkušenosti či domluvit společné akce.

Čas vyhrazený pro setkání uplynul velmi rychle a nastal čas loučení. Rozcházeli jsme se s pocity bratrské sounáležitosti, pokory k přírodě a lásky k rodné vlasti.

Helena Leblochová, jednatelka T.J.Sokol Uh. Brod

Výstup na Velkou Javořinu...

        V sobotu 19.září 2009 přivítalo nádherné, slunečné počasí asi 155 účastníků "Setkání Sokolů Moravsko-slovenského pomezí". Po vzpomínkovém setkání v roce 2008 vlastně 1.ročník této akce. Z moravské strany byla výchozím bodem Hrabina, ze strany slovenské obec Cetuna. Ti méně zdatní, případně starší ročníky přijeli až k Holubyho chatě.
      Starostka Sokolské župy Povážské- M.R.Štefanika s.Olga Samáková, spolu se starostkou T.J.Sokol Trenčín, s. Lub.Držkovou(naši úzcí spolupracovníci),  stály v čele velmi početné skupiny z Povážské župy, s.Viera Miklášová-místostarostka Sok.župy Bratislavské-Masarykovy, byla v čele rovněž silné skupiny ze Skalice, br. Zdeněk Hlobil tradičně vedl Sokoly ze Slovácké župy. Milými hosty byli Přerováci ze Středomoravské župy vedeni br. Jar. Skopalem.
      Tradičně se začalo, po položení kytic a zazpívání obou hymen u památníku česko-slovenské vzájemnosti,  nezbytné přivítání starostou T.J.Sokol Uh.Brod. Po pozdravu představitelů všech žup se účastníci přesunuili zpět k Holubyho chatě, kde byla připravena country skupina jak ke zpěvu, tak i k tanci. Po několika hodinách toto krásné setkání muselo skončit a jen těžce se všichni loučili. Společně zazpívaná lidová "Javořinka šedivá..." byla nádhernou tečkou za tímto setkáním.
 

Fotky naleznete v sekci Fotogalerie.