DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

_________________________________________________________________________________________________

Přihláška na příměstský sokolský tábor – sportovně – turistický

          Termín  12.7. – 16.7. 2021

 

Cena:      1200,-Kč /turnus  

Způsob úhrady: bankovním převodem na účet č.: 232356225/0600

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna…………………………………………………………………………………………………………….

Údaje o zdravotní způsobilosti (alergie, zdravotní omezení)………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno zákonného zástupce:………………………………………………………………………………………………..

Telefon zákonného zástupce:………………………………………email………………………………………………

 

Bank. spojení:   232356225/0600                   vedoucí:    Libor Barteček            603893956

                                                                                                              Email:     libor.bartecek@post.cz      

 

Pozn.: Vyplněnou přihlášku zašlete na email: libor.bartecek@post.cz

 

https://sokolub.wbs.cz/prihlaska_na_tabor.docx

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________